Trường hợp người lao động được nghỉ việc mà không cần báo trước

21/07/2023 06:46
người lao động, nghỉ việc, nghỉ việc không báo trước, đúng pháp luật

Căn cứ Khoản 1 Điều 35 Bộ Luật lao động 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp người lao động được nghỉ việc mà không cần báo trước với người sử dụng lao động.

Các trường hợp người lao động được nghỉ việc mà không cần báo trước

Khoản 2 Điều 35 Bộ Luật lao động 2019 đã nêu ra các trường hợp người lao động có quyền nghỉ việc không cần báo trước. Cụ thể như sau:

– Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận.

Trừ trường hợp doanh nghiệp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng vì gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

– Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn.

Trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng và người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn và chỉ được chậm lương dưới 30 ngày.

– Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động.

– Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

– Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc vì nếu tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

Chú ý: Phải thông báo cho người sử dụng lao động kèm theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

– Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 Bộ Luật lao động 2019, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa các bên liên quan.

– Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Theo Khoản 1 Điều 16 Bộ Luật lao động 2019: “Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.”

Trên đây là các trường hợp người lao động được nghỉ mà không cần báo trước, đúng theo quy định của pháp luật. Người lao động cần nắm rõ nhằm bảo vệ quyền lợi của bản thân.

internspi

Bài viết phổ biến

Bài viết khác