Quyền lợi hợp pháp của người lao động bạn cần biết

28/07/2023 08:57
Quyền lợi hợp pháp của người lao động mà bạn cần biết, thời gian thử việc, tiền lương, nghỉ việc, công ty uy tín

Chế độ phúc lợi là một trong những quyền lợi của người đi làm được pháp luật bảo hộ. Bên cạnh các quyền lợi bắt buộc theo quy định của nhà nước, nhiều công ty đã xây dựng bổ sung các chế độ bảo hiểm, phúc lợi tuyệt vời khác dành cho nhân sự như một cách để thu hút nhân tài. Hãy cùng Spiral tìm hiểu những quyền lợi BẮT BUỘC mà bạn được hưởng theo quy định của nhà nước nhé! 

1. Quyền lợi trong thời gian thử việc 

Theo quy định tại Điều 25 Bộ luật Lao động 2019, thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc. 

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. 

Theo Điều 27 Bộ luật Lao động 2019, trong thời gian thử việc, người lao động có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường. 

2. Quyền lợi liên quan đến tiền lương 

Mức lương người lao động được nhận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. 

Theo Điều 94 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động phải trả lương đúng hạn và đầy đủ cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc. Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người lao động sẽ nhận được tiền lãi. 

3. Quyền lợi liên quan đến nghỉ việc 

3.1. Người sử dụng lao động không có quyền giam lương khi người lao động nghỉ việc 

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, mọi người lao động đều được nhận tiền lương của những ngày làm việc trước đó. 

Theo Điều 48 Bộ luật Lao động 2019, trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến quyền lợi của người lao động, trừ trường hợp quy định có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày (trong đó có tiền lương). 

3.2. Được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ phép 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019: 

“Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.” 

3.3. Được trả sổ BHXH và giấy tờ khác khi nghỉ việc 

Khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2019 đã nêu rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau: 

“3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây: 

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;” 

Như vậy, khi người lao động nghỉ việc, người sử dụng lao động phải trả sổ BHXH và các giấy tờ khác nếu như đang giữ của người lao động. 

3.4. Được nhận trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc 

Căn cứ Điều 46 Bộ luật Lao động năm 2019, trợ cấp thôi việc được chi trả cho người lao động đáp ứng đủ điều kiện sau: 

– Nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng lao động theo trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật. 

– Đã làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên. 

Ngoài những quyền lợi trên, nhiều công ty uy tín, có tiếng trên thị trường lao động thường kèm theo nhiều phúc lợi hấp dẫn khác nhằm thu hút nhân tài gắn bó lâu dài phát triển công ty. Có thể kể đến như: tiền thưởng vào tháng sinh nhật, cung cấp thiết bị phục vụ công việc, khám sức khỏe, team building,… 

Những công ty uy tín luôn tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên, tạo ra cơ hội thăng tiến và đóng góp ý tưởng cho các nhân viên tài năng, cho phép họ tiến bộ trong sự nghiệp và đóng góp vào thành công của công ty. Đồng thời, văn hóa công ty tích cực, thân thiện tạo ra một tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ cho nhân viên trong công việc hàng ngày.

internspi

Bài viết phổ biến

Bài viết khác