Tổng quan

  • Ngày thành lập 1 Tháng Một, 1900
  • Công việc đã đăng 5
  • Đã xem 60

Giới thiệu

Kenvue: Là thương hiệu chăm sóc sức khỏe tiêu dùng toàn cầu với các sản phẩm nổi bật (Neutrogena, Aveeno, Listerine, Johnson’s baby,…)