Tổng quan

  • Ngày thành lập 1 Tháng Một, 1900
  • Công việc đã đăng 0
  • Đã xem 151

Giới thiệu

Công ty TNHH Điện tử Cuckoo là một công ty sản xuất của Hàn Quốc được thành lập vào năm 1978 và ban đầu được hợp nhất thành Công ty TNHH Điện tử Sunkwang được đưa vào sử dụng từ năm 1999. Trụ sở chính của công ty được đặt tại Yangsan.