Ngừng đóng BHXH tự nguyện có được rút một lần hay không?

26/09/2023 09:59
BHXH tự nguyện, ngừng đóng BHXH tự nguyện, rút BHXH một lần

Rút BHXH một lần là nhu cầu lớn của nhiều người khi kết thúc quá trình đóng BHXH. Vậy dừng đóng BHXH tự nguyện có được rút một lần hay không? Cùng Spiral tìm hiểu về quy định này thông qua bài viết sau.

Dừng đóng BHXH tự nguyện có được rút một lần hay không?

Thông thường khi người lao động tham gia vào quan hệ lao động, khi chấm dứt quan hệ lao động thường có nhu cầu rút BHXH một lần. Tuy nhiên, đối với những cá nhân không tham gia vào quan hệ lao động, họ tự tham gia BHXH tự nguyện thì có được quyền rút BHXH một lần không?

Để biết được người tham gia BHXH tự nguyện có được rút một lần hay không thì phải xét xem người đó có đủ điều kiện hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13. Theo đó, ngừng đóng BHXH tự nguyện được rút một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Người đóng BHXH tự nguyện đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nhưng chưa đảm bảo đủ 20 năm đóng BHXH mà sau 01 năm không tiếp tục đóng BHXH tự nguyện nữa;

– Người đóng BHXH tự nguyện ra nước ngoài định cư;

– Người đóng BHXH tự nguyện mắc một trong các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng,… những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Vậy, khi cá nhân đóng BHXH tự nguyện thuộc một trong các trường hợp trên sẽ được rút BHXH một lần.

Ngừng đóng BHXH tự nguyện được hưởng một lần là bao nhiêu?

Cũng theo quy định tại Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13, mức hưởng BHXH một lần đối với người đóng BHXH tự nguyện được xác định theo số năm người đó đã đóng BHXH. Cứ mỗi năm đóng BHXH tự nguyện thì được tính như sau:

– Đối với những năm đóng BHXH tự nguyện trước năm 2014: áp dụng theo 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH;

– Đối với những năm đóng BHXH tự nguyện từ năm 2014 trở đi: áp dụng theo 02 tháng mức bình quân thu nhập đóng BHXH.

Lưu ý: Trong trường hợp thời gian tham gia BHXH tự nguyện chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần được xác định bằng số tiền đã đóng và tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập đóng BHXH.

internspi

Bài viết phổ biến

Bài viết khác