KPI là gì? Các yếu tố để đánh giá thưởng KPI như thế nào?

31/01/2024 10:32

Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều qua cụm từ thưởng KPI, tuy nhiên ít ai có sự tìm hiểu sâu về hạng mục này. Không những là yếu tố để doanh nghiệp có thể đánh giá được năng lực của bạn, mà còn là cơ sở để tính lương, thưởng hoặc phạt đối với nhân viên trong tháng

1. KPI là gì?
KPI viết tắt cho từ “Key Performance Indicator” đây là chỉ số được dùng để đo lường hiệu suất làm việc so với mục tiêu đã đặt ra. Chỉ số KPI thường được nhà quản lý sử dụng để quản lý và đánh giá hiệu quả trong công việc, đồng thời KPI chính là cơ sở áp dụng các chế độ thưởng phạt nhất định cho từng cá nhân.

Nói đơn giản nếu đạt được mức KPI đã đề ra, tức là bạn đang theo kịp tiến độ, công việc được triển khai hiệu quả. Nếu vượt KPI tức là hiệu quả công việc vượt mong đợi, đem lại nhiều doanh thu hơn.

KPI được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, nhiều trường hợp khác nhau như doanh số bán hàng, tỉ lệ phản hồi khách hàng, lợi nhuận ròng,…

Tóm lại thưởng KPI chính là phần khen thưởng, phần nhận thêm dựa vào năng suất công việc đã hoàn thành. Nhằm để khích lệ tinh thần lao động, tán dương cho nỗ lực của bản thân, nhận về được kết quả cho công sức đã bỏ ra.

2. Vì sao doanh nghiệp nên thưởng KPI cho nhân viên?
Việc thưởng theo KPI mang lại một số lợi ích nhất định cho doanh nghiệp và nhân viên như sau:
Đồng bộ hoá mục tiêu: Phương pháp thưởng KPI giúp doanh nghiệp đồng bộ hoá mục tiêu của nhân viên với mục tiêu của doanh nghiệp để nhân viên cố gắng hoàn thành tốt các KPI đặt ra nhằm mục đích đạt được mức lương tốt hơn.
Tạo động lực cho nhân viên: Khi mức lương thưởng của nhân viên liên quan đến việc hoàn thành KPI, họ sẽ có động lực để hoàn thành công việc tốt hơn.

Xác định những nhân viên có hiệu suất cao: Việc thưởng KPI giúp doanh nghiệp xác định được những nhân viên nổi bật với hiệu suất cao để tiến hành trả lương thưởng hoặc thăng chức phù hợp. Đồng thời người làm quản lý có thể phân tích và tìm cách khắc phục khuyết điểm của những nhân viên có thành tích không tốt.
Tạo môi trường cạnh tranh: Khi nhân viên tích cực làm việc để hoàn thành tốt các KPI sẽ tạo nên một môi trường làm việc cạnh tranh và tập trung về hiệu suất công việc.
Trả lương công bằng: Việc trả lương thưởng tương ứng với năng lực làm việc của nhân viên giúp giảm thiểu xung đột trong công ty, do mỗi nhân viên đều được đánh giá theo cùng một tiêu chí.
Tăng trưởng và phát triển: Khi nhân viên tích cực làm việc để đạt được các KPI, họ sẽ cải thiện năng lực làm việc, điều này tác động tích cực đến sự tăng trưởng và phát triển doanh thu công ty.

3. Các yếu tố đánh giá thưởng KPI
Các doanh nghiệp sẽ tính thưởng KPI dựa vào 3 yếu tố như sau:
Thưởng theo vị trí: Doanh nghiệp phải trả một khoản lương nhất định cho vị trí chức danh công việc trong hệ thống nhân sự theo quy định.. Mức lương này đã được doanh nghiệp cân bằng tương ứng với vai trò của vị trí đó trong công việc.
– Thưởng theo năng lực cá nhân: Doanh nghiệp phải có tiêu chuẩn đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc của mỗi vị trí. Sau đó, tính toán mức thưởng tương xứng với năng lực của nhân viên.
– Thưởng theo thành tích: Doanh nghiệp thưởng theo mức độ hoàn thành các chỉ tiêu công việc đã được đặt ra.
Sự phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào năng lực và sự cống hiến của đội ngũ nhân sự. Việc áp dụng thưởng KPI mang đến nhiều ưu điểm vượt trội cho cả nhân viên và doanh nghiệp.

nhutpham

Bài viết phổ biến

Bài viết khác