• Trang chủ
  • FAQ
  • Khi nào tôi có thể nhận được phản hồi từ bộ phận tuyển dụng?

Khi nào tôi có thể nhận được phản hồi từ bộ phận tuyển dụng?

Việc làm là các hoạt động lao động, tạo ra, đem lại lợi ích, thu nhập và việc làm là dạng hoạt động của mỗi cá nhân nhưng lại luôn gắn liền với xã hội và được xã hội công nhận.

  • Chia sẻ bài viết