• Trang chủ
  • FAQ
  • Quá trình xem xét kéo dài bao lâu, sau khi bài đăng đánh giá đầu tiên được liệt kê?

Quá trình xem xét kéo dài bao lâu, sau khi bài đăng đánh giá đầu tiên được liệt kê?

Việc làm là các hoạt động lao động, tạo ra, đem lại lợi ích, thu nhập và việc làm là dạng hoạt động của mỗi cá nhân nhưng lại luôn gắn liền với xã hội và được xã hội công nhận.

  • Chia sẻ bài viết