• Trang chủ
  • FAQ
  • Các định nghĩa của các loại công việc khác nhau là gì?

Các định nghĩa của các loại công việc khác nhau là gì?

Việc làm là các hoạt động lao động, tạo ra, đem lại lợi ích, thu nhập và việc làm là dạng hoạt động của mỗi cá nhân nhưng lại luôn gắn liền với xã hội và được xã hội công nhận.

  • Chia sẻ bài viết