Đóng đủ 12 tháng BHTN người lao động sẽ được nhận 3 tháng trợ cấp

16/05/2023 10:31
bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ vô cùng quan trọng giúp giảm gánh nặng chi phí cho người lao động trong thời gian họ chờ tìm kiếm công việc mới. Vậy bạn có biết đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ bao nhiêu tháng thì người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp? 

Căn cứ Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định về mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: 

“Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp 

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. 

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.” 

Như vậy, khi đã đóng đủ 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp.

internspi

Bài viết phổ biến

Bài viết khác