Cách tính BHXH một lần năm 2023

19/05/2023 07:31
BHXH một lần, cách tính BHXH một lần

1. BHXH một lần là gì?

Trước khi biết cách tính BHXH một lần, bạn cần nắm rõ định nghĩa “BHXH một lần là gì?”. Theo điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: “Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội”. 

Chế độ BHXH một lần còn là một trong những quyền lợi vô cùng quan trọng mà người lao động tham gia BHXH được hưởng.  

2. Cách tính BHXH một lần

Bước 1: Xác định mức hưởng BHXH một lần

Để xác định mức hưởng BHXH một lần theo hệ số lương cần căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị 115/2015/NĐ-CP cụ thể: 

“Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: 

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; 

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi; 

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”. 

Bước 2: Xác định mức bình quân tiền lương

Khi muốn xác định mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu và lương trợ cấp một lần, cần căn cứ Khoản 1 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau: 

“a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu; 

b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu; 

c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu; 

d) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu; 

đ) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu; 

e) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu; 

g) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian”. 

Công thức tính BHXH một lần theo hệ số lương: 

Cách tính BHXH một lần theo Khoản 4, Điều 19, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH được quy định dựa trên thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng tiền BHXH như sau: 

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần = Mức bình quân tiền lương x (1,5 x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014 + 2 x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

BHXH một lần là quyền lợi hàng đầu của người lao động tham gia BHXH được hưởng, người lao động nên nắm rõ cách tính để có thể biết mức hưởng trợ cấp mình được nhận, tránh làm mất quyền lợi của bản thân. 

internspi

Bài viết phổ biến

Bài viết khác